Om Liftutbildningen på distans – Online

Liftutbildningen är framtagen för att se till så att företag har rätt kompetens till sina anställda med hur de använder mobila arbetsplattformar på ett sätt som är säkert. Det är viktigt med rätt utbildning och kompetens för att ha en bra arbetsmiljö. Utbildningen följer Liftläroplanen (LLP) som Liftutbildningsrådet (LUR) har satt upp samt givetvis de lagar som finns hos Arbetsmiljöverket.

I utbildningen går vi igenom följande teoriavsnitt:

  • olika maskintyper
  • liftens uppbyggnad
  • kontroll och besiktning
  • arbetssätt och handhavande
  • säkerhet
  • arbetarskydd och lagar

Efter alla kapitel är avslutade får eleven gå igenom ett teoriprov (förberedande prov) efter detta prov kontaktas du. Det som återstår är praktik med en ackrediterad instruktör och ett slutprov som skrivs på plats, glöm inte ID-handlingar.

Utbildningen består av 11 videoavsnitt på 49 minuter. Till videoavsnitten finns det även textavsnitt där vi går igenom materialet djupare samt ger ett tillfälle för eleven att ta till sig materialet i textform. Med Liftutbildningen.nu går eleven den teoretiska delen via internet med så kallad e-Learning, Onlineutbildning eller kan man beskriva det som en Webb-TV utbildning.